Rekisterin nimi 

Eräketun asiakasrekisteri.

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Timo Lehtonen, timo@erakettu.com

Rekisterin käyttötarkoitus

Tietoja käytetään verkkokauppaan rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen, asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen, palvelun edellyttämiin yhteydenottoihin, palvelun kehittämiseen, raportointiin ja markkinointiin. Rekisteröityneellä asiakkaalla on mahdollisuus kieltäytyä vastaanottamasta markkinointiviestejä (sähköposti).


Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot:

Etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite
postinumero, postitoimipaikka, markkinointiluvat, käyttäjätunnus, salasana. 

Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot:

Tilaustiedot ja -historia, ostokäyttäytyminen, tekniset tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietolähteinä toimivat asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä antamat ja palvelun käytön aikana tallentuvat tiedot.

Tietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötiedot hävitetään henkilötietolain mukaan, kun niiden säilyttämisen oikeudellinen peruste lakkaa tai niin kauan, kun niitä tarvitaan takuu ja reklamaatioasioiden hoitamiseen.

Tietojen suojaus

Tiedot tallennetaan SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Rekisterin suojaus

Rekisterin tiedot tallennetaan tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein ja jotka sijaitsevat verkkokaupan omilla palvelimilla. Henkilötietoja käsittelevät vain ennalta määritellyt henkilö. Rekisterin tietojen käsittely edellyttää salasanaa ja käyttäjätunnusta sekä riittäviä käyttöoikeuksia. Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan.

Tietojen luovutus

Tietoja luovutetaan ulkopuolelle ainoastaan niiltä osin, kun tilausten toimittaminen ja palvelun tekniset ratkaisut sitä vaativat. Asiakkaan henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle, ellei Erakettu Oy ole antanut alihankkijalleen erillistä lupaa tietojen siirtoon. Tällöin henkilötietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle vain henkilötietolain 22-23 §:n mukaisesti. Verkkokauppa voi luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Evästeiden käyttö

Verkkokaupassa käytetään evästeitä (”cookie”). Evästeiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua. 

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. 
Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
Eräkettu Oy, Asiakasrekisteri
Kuljuntie 2, 37200 Siuro

Tietojen päivittäminen

Rekisteröitynyt asiakas voi päivittää nimi- ja osoitetietojaan. Rekisteröityneenä Omat tiedot -osiossa.